เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

5 สถาบันการศึกษา ที่เปิดสอน ...

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับความร่วมมือจาก The Japan Foundation (JF) กรุงเทพฯ จัดการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ...

5 สถาบันการศึกษา ที่เปิดสอน ...

2018-2-27 · อาชีพทางด้านการบิน เป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของน้องๆ หลายคน สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเดินตามความฝัน แต่ก็ไม่รู้ว่ามีสถาบัน ...

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ...

เมื่อวันที่1 - 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคาม ...

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมของเรามี 2 รูปแบบ. Public Training : เราจัดฝึกอบรม โดยจัดให้ลูกค้าได้เข้ามาเรียนร่วมกันในหลักสูตรที่เราจัดเป็นแผนการฝึก ...

PADA Academy | สถาบันฝึกอบรมสำหรับ ...

2021-9-10 · PADA Academy คือ สถาบันฝึกอบรมที่คัดสรรความรู้คู่เครือข่ายเพื่อ สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นที่มั่นคง ...

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท ...

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI-ASCO Training Institute) เป็นสถาบันที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ แก่ ...

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ...

การพัฒนาบุคลากรขององคก์รครบวงจร V.64. Entraining ผู้ให้บริการ People Development Outsourcing En-Training สถาบันพัฒนาบุคลากร ครบวงจร (People Development Outsourcing) ได้พัฒนาองค์กร ...

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลา ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 10

AutoCAD CIVIL 3D สำหรับงานทาง

2013-9-27 · ช่องทางที่ 4 ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 4. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

แนะนำวิทยากรของสถาบันฝึกอบรม ...

ได้รับสิทธิ์ทำแผนฝึกอบรมออนไลน์ บนระบบของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 3. ได้รับ ส่วนลด 10% จากการสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดแบบ Public กับทาง Entraining 4.

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึก ...

2021-8-9 · แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564

TPTI | สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา ...

Your browser does not support the video tag.

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลา ...

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม. News. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ณ ...

Thai | DPU Aviation Academy | ฝึกอบรมด้านการบิน

จองเลย ! 08 Nov, 09:00 – 11 Nov, 16:00. สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 49/61 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย. เรียนรู้หลักการบริหาร ...

อบรม

2021-9-10 · โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้ ...

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์. ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและ ...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ...

2021-9-7 · สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 5 เมื่อวัน ...

การบริการฝึกอบรม | Thailand Automotive Institute

การบริการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรฯเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า NEW!

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ ...

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการฝึกอบรมในระยะสั้น การฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การศึกษาทางไกลและ e-Training

สถาบันการพัฒนาชุมชน

2017-9-6 · ประชุมการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาสถาบันการพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรม ...

6.1.3 การจัดการฝึกอบรม 6.1.3.1 แนวทางการฝึกอบรม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีแนวทางหรือคู่มือการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร ...

วิทยากร (Home)

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro เป็นสถาบันฝึกอบรม ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมมามากกว่า 15 ปี มีหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ 360 องศา ครบ ...

IN-HOUSE TRAINING หลักสูตรฝึกอบรมภายใน ...

บริการ : อบรมหลักสูตร, หลักสูตฝึกรอบรม, พัฒนาบุคลิกภาพ, การจัดการข้อร้องเรียน, อบรมบริการ, หลักสูตรการบริการ, อบรมการบริการ, บริการที่เป็นเลิศ ...

ฝึกอบรม วว.

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันที่จัดฝึกอบรม:

DSD mLearning

สนพ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบ CMI สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ ...

ระเบียบการสมัครทดสอบ

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI-ASCO Training Institute) เป็นสถาบันที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ แก่ ...

"การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน ...

2021-9-2 · ช่องทางที่ 4 ส่งจดหมาย มาที่ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ตู้ ปณ. 30 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 4. การชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)

การขอรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System, HNA) หลักสูตรฝึกอบรม + หลักสูตรฝึกอบรม +

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

TQA Training การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนการสร้างผู้ตรวจ ...